Nhập khẩu dữ liệu

Giúp HR nhập khẩu được thông tin nhân viên, nhập khẩu dữ liệu tại bảng dữ liệu tính lương, tính lương và chi trả lương để HR tiết kiệm thời gian nhập liệu.

Hướng dẫn chi tiết

Để nhập khẩu đầy đủ các dữ liệu anh chị vào từng phân hệ tương ứng, lựa chọn thông tin mình muốn nhập khẩu sau đó nhấn Nhập khẩu và thực hiện theo các bước.

1.Tải lên tệp nhập khẩu

Anh chị có thể sử file nhập khẩu hoặc tải tệp mẫu do chương trình cung cấp.

2. Ghép trường thông tin

Khai báo các cột dữ liệu trong tệp nhập khẩu.

Khi gặp bản ghi có trên chương trình thì chọn: Cập nhật hoặc Bỏ qua.

Anh chị cũng có thể chọn Thiết lập tự động ghép cột.

Anh chị kiểm tra lại các thông tin ghép cột trên phầm mềm để đảm bảo tính chính xác.

3. Kiểm tra dữ liệu

Chương trình trả về kết quả dữ liệu hợp lệ/không hợp lệ.

  • Dữ liệu hợp lệ sẽ hiển thị đầy đủ các thông tin về Dòng, mã nhân viên,  Số trả, Kết quả kiểm tra,  Giải thích.

  • Dữ liệu không hợp lệ: Nếu dữ liệu sai sẽ hiện lên các giải thích về mã nhân viên không tồn tại trên hệ thống hay số trả không đúng định dạng.

 

Cập nhật 15/09/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.