Cấu hình bảng dữ liệu

Giúp HR có thể cấu hình lại các bảng dữ liệu theo từng nhóm, đối tượng cột cụ thể.

Hướng dẫn chi tiết

Anh chị có thể cấu hình bảng dữ liệu trên 2 phân hệ là Dữ liệu tính lương và Tính lương.

1.Cấu hình bảng Dữ liệu tính lương

Tùy theo mục đích, anh chị vào Phân hệ Dữ liệu tính lương, chọn dữ liệu mà mình định cấu hình, di chuột vào bảng dữ liệu cụ thể và chọn biểu tượng bánh xe và bắt đầu cấu hình bảng.

Đối với, doanh số, KPI, sản phẩm, thu nhập, khấu trừ khác anh chị thực hiện cấu hình bảng dữ liệu tương tự như chấm công.

2. Cấu hình Bảng lương, tổng hợp lương, phân bổ lương, bảng thuế

Tùy theo mục đích, anh chị vào bảng lương, tổng hợp lương, phân bổ lương, bảng thuế để cấu hình lại bảng dữ liệu:

Cập nhật 18/09/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.