1. Trang chủ
  2. Tiện ích và nghiệp vụ nâng cao
  3. Ghi nhận bảng thu nhập, khấu trừ khác từ dữ liệu thông tin nhân sự

Ghi nhận bảng thu nhập, khấu trừ khác từ dữ liệu thông tin nhân sự

Để HR không mất thời gian nhập liệu thông tin các khoản nhân viên được thưởng/phạt sự cố làm dữ liệu tính lương, chương trình cho phép cập nhật ngay các thông tin này sang AMIS Tiền lương.

Hướng dẫn chi tiết

Nếu doanh nghiệp của anh chị sử dụng đồng thời cả 2 ứng dụng là AMIS Tiền lương và AMIS Thông tin nhân sự, 2 ứng dụng sẽ tự động kết nối.

Người dùng có thể kiểm tra tình trạng kết nối trên AMIS Tiền lương, phân hệ Thiết lập\Kết nối.

Khi đó, các dữ liệu anh chị khai báo trên phân hệ Khen thưởng và Sự cố sẽ có thể chuyển ngay sang AMIS Tiền lương.

Anh chị có thể chọn 1 dữ liệu để chuyển hoặc chọn chuyển cùng lúc nhiều dữ liệu.

Khi dữ liệu được chuyển thành công, chương trình sẽ gửi thông báo trên AMIS Tiền lương để HR nắm được và có thể kiểm tra luôn dữ liệu.

Đến kỳ tính lương, HR có thể chủ động xem các dữ liệu này trên phân hệ Dữ liệu tính lương\Phụ cấp khác hoặc Dữ liệu tính lương\Khấu trừ khác.

Khi cần ghi nhận các thông tin này thành dữ liệu tính lương, HR có thể tạo thành Bảng thu nhập/Khấu trừ.

Cập nhật 15/02/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.