1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn nghiệp vụ
  3. Tính lương
  4. Lập bảng lương tách theo địa điểm làm việc của nhân viên
  1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. RC27 (Phát hành ngày 01/09/2022)
  4. Lập bảng lương tách theo địa điểm làm việc của nhân viên

Lập bảng lương tách theo địa điểm làm việc của nhân viên

Giúp HR tính toán được lương của nhân viên theo từng chi nhánh làm việc trên cùng một bảng lương mà không mất công tạo nhiều bảng cho từng chi nhánh.

Ví dụ: Chuỗi cửa hàng kinh doanh cà phê gồm 70 cửa hàng. Trong tháng, tùy theo yêu cầu công việc, 1 nhân viên sẽ được phân ca làm việc tại các chi nhánh khác nhau. Thông thường, 1 nhân viên sẽ làm việc tại 2-3 chi nhánh trong 1 tháng. Cuối tháng HR cần tổng hợp công nhân viên theo giờ tại từng chi nhánh và chuyển tính lương.

AMIS Tiền lương sẽ giúp KH lập được một bảng lương thể hiện đầy đủ thông tin chi nhánh làm việc và công của nhân viên tại từng nơi.

Lưu ý: Nếu doanh nghiệp có sử dụng AMIS Chấm công thì cần tạo bảng công theo chi nhánh làm việc để chuyển tính lương. Hướng dẫn chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hướng dẫn chi tiết

Trên giao diện Dữ liệu tính lương\Chấm công, chương trình ghi nhận các bảng dữ liệu có thông tin “Địa điểm làm việc” (Chuyển từ AMIS Chấm công sang hoặc Nhập khẩu).

Lưu ý: Nếu HR tự tạo bảng chấm công trên phần mềm thì không có cột “Địa điểm làm việc”.

>>> Xem thêm: Top phần mềm tính lương nhân viên miễn phí tốt nhất

Khi HR sử dụng dữ liệu này để tính lương thì trên Bảng lương chi tiết, chương trình sẽ tính toán các thành phần lương theo từng dòng địa điểm.

Bảng lương của nhân viên chia theo địa điểm làm việc

HR có thể lựa chọn để xem bảng lương theo từng nhân viên, hoặc gom nhóm theo địa điểm làm việc.

Xem bảng lương gom nhóm theo địa điểm làm việc

Nếu HR sử dụng bảng lương có chia theo địa điểm để tạo Bảng lương tổng hợp và bảng Chi trả lương thì chương trình sẽ tự động gộp thông tin lương của nhân viên thành 1 dòng, không phân theo địa điểm nữa.

Khi HR gửi phiếu lương cho nhân viên thì xảy ra 2 trường hợp:

  • Nếu gửi từ bảng lương tổng hợp: Nhân viên nhận được phiếu lương như bình thường.
  • Nếu gửi từ bảng lương chi tiết có chia theo địa điểm làm việc: Nhân viên sẽ nhận được phiếu lương với đầy đủ thông tin lương tại từng địa điểm làm việc.

Cập nhật 12/12/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.