Xuất khẩu dữ liệu

Mục đích cho phép HR xuất khẩu nhanh các thông tin dưới dạng PDF, Excel hay xuất khẩu nâng cao với các cột dữ liệu muốn xuất khẩu.

Hướng dẫn chi tiết

1.Xuất khẩu dữ liệu tính lương

Giúp HR xuất khẩu nhanh các thông tin liên quan tới dữ liệu tính lương như: Chấm công, doanh số, KPI, sản phẩm, thu nhập khác, khấu trừ khác…

Đầu tiên, anh chị vào phân hệ Dữ liệu tính lương và chọn dữ liệu tương ứng cần xuất khẩu. Ví dụ: Anh chị chọn Chấm công, sau đó màn hình sẽ hiện ra các bảng chấm công, anh chị di chuột vào bảng chấm công, chọn vào đây để xuất khẩu dữ liệu.

Tương tự, anh chị chọn xuất khẩu theo doanh số, kpi, sản phẩm, thu nhập khác, khấu trừ khác…

2. Xuất khẩu bảng lương, tạm ứng, tổng hợp lương, phân bổ lương, bảng thuế, quyết toán thuế.

Anh chị xuất khẩu các thông tin về bảng lương, bảng tạm ứng, tổng hợp lương, phân bổ lương, bảng thuế, quyết toán thuế để nhập khẩu, cập nhật hoặc tính toán một cách nhanh chóng không mất nhiều thời gian.

Trên phân hệ Tính lương, anh chị chọn thông tin muốn xuất khẩu như bảng lương, sau đó anh chị di chuột vào bảng lương cần xuất khẩu, chọn vào biểu tượng phía dưới để xuất khẩu sang các định dạng khác nhau như PDF, Excel..

3. Xuất khẩu bảng chi trả lương

Giúp HR xuất khẩu bảng lương để nhập khẩu, cập nhật hoặc thống kê, tính toán.

Trên phân hệ Chi trả lương, anh chị chọn vào bảng lương muốn xuất khẩu, di chuột vào biểu tượng xuất khẩu để xuất khẩu các thông tin.

4. Xuất khẩu danh sách nhân viên

Giúp HR xuất khẩu danh sách nhân viên để nhập khẩu hoặc thống kê báo cáo.

Anh chị vào Thiết lập\Nhân viên, chọn biểu tượng xuất khẩu để xuất khẩu các thông tin về nhân viên.

 

 

Cập nhật 17/09/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.