Tính lương NET

Lương NET là tiền lương thực nhận mà người lao động được công ty trả hàng tháng sau khi đã trừ hết các loại chi phí bảo hiểm, thuế TNCN. Theo quy định, trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền công, tiền lương cho người lao động mà khoản tiền này không bao gồm thuế thì phải quy đổi thu nhập không bao gồm thuế thành thu nhập tính thuế để tính thuế TNCN theo quy định.

Các bước xác định thuế TNCN trong trường hợp nhận lương NET như sau:

 1. Xác định thu nhập làm căn cứ quy đổi: = Thu nhập thực nhận + Các khoản doanh nghiệp trả thay – Các khoản giảm trừ
 2. Xác định thu nhập tính thuế theo quy định: Từ thu nhập quy đổi đã tính xác định thu nhập tính thuế dựa trên bảng quy đổi thu nhập theo quy định của nhà nước
 3. Tính thuế TNCN dựa trên thu nhập tính thuế đã xác định

Để HR có thể tính lương cho nhân viên trong trường hợp thỏa thuận theo lương NET, chương trình bổ sung:

 1. Thông tin về loại lương (NET hoặc GROSS) trong Lịch sử lương của nhân viên.
 2. Bảng quy đổi thu nhập không bao gồm thuế ra thu nhập tính thuế theo quy định của nhà nước trên phân hệ Thiết lập\Thông số mặc định\Thuế TNCN.
 3. Tự động tính các khoản lương, thuế TNCN theo từng loạt lương NET/GROSS trên bảng lương, bảng thuế

Hướng dẫn chi tiết:

Bước 1: Khai báo loại lương của nhân viên

Khi khai báo lịch sử lương trên AMIS Thông tin nhân sự (phân hệ Hồ sơ) hoặc AMIS Tiền lương (phân hệ Thiết lập\Nhân viên), HR có thể chọn Loại lương là NET để phù hợp với quy định của doanh nghiệp.

Ngoài ra, anh/chị có thể sử dụng chức năng Nhập khẩu lịch sử lương để khai báo nhanh cho hàng loạt nhân viên.

>>> Xem thêm: Top phần mềm tính lương nhân viên miễn phí tốt nhất

Bước 2: Kiểm tra bảng quy đổi thu nhập không bao gồm thuế ra thu nhập tính thuế 

Tại phân hệ Thiết lập\Thông số mặc định\Thuế TNCN, chương trình bổ sung bảng quy đổi thu nhập không bao gồm thuế ra thu nhập tính thuế theo quy định của nhà nước để HR kiểm tra, đối chiếu lại khi tính toán lương NET.

Bước 3: Khai báo chính sách lương

Tại phân hệ Thành phần lương, chương trình bổ sung các thành phần mặc định của hệ thống bao gồm:

 • Loại lương: Lấy dữ liệu từ lịch sử lương của nhân viên để phân biệt nhân viên hưởng lương NET hay GROSS
 • Thu nhập quy đổi: Tự động tính bằng Tổng các khoản thu nhập chịu thuế – Tổng các khoản khấu trừ (không bao gồm các khoản được giảm trừ khi tính thuế) – Giảm trừ gia cảnh

Nếu doanh nghiệp tính lương NET thì đưa các thành phần lương này vào danh sách sử dụng, đồng thời chỉnh sửa lại công thức tính Lương kỳ này theo quy định về các khoản thu nhập chi trả thực tế tại doanh nghiệp. VD: IF(Loại lương=”GROSS”,TONG_THU_NHAP-TONG_KHAU_TRU,LUONG_NGAY_CONG+LUONG_DOANH_SO+KHEN_THUONG_NVXS-PHAT_DI_MUON)

Sau đó, bổ sung thêm thành phần Loại lương và Thu nhập quy đổi vào chính sách lương.

Bước 4: Tính lương, thuế TNCN

Tại bảng lương, chương trình sẽ tự động tính toán các khoản lương, thu nhập quy đổi, thuế TNCN và tổng lương cho nhân viên theo quy tắc:

 • Từ các khoản thu nhập, khấu trừ tính ra Thu nhập quy đổi
 • Từ Thu nhập quy đổi tính ra Thu nhập tính thuế (dựa theo bảng quy đổi thu nhập tại bước 2)
 • Từ Thu nhập tính thuế tính ra Thuế TNCN
 • Cuối cùng, tính toán các khoản Tổng thu nhập, Tổng khấu trừ, Lương kỳ này, Thực lĩnh trên bảng lương theo công thức người dùng đã thiết lập

 

 

 

Cập nhật 12/12/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.