1. Trang chủ
  2. Chấm công
  3. Lập duyệt các loại đơn
  4. Quản lý duyệt đơn xin nghỉ của nhân viên (website, mobile)

Quản lý duyệt đơn xin nghỉ của nhân viên (website, mobile)

Để HR có căn cứ chấm công cho nhân viên, quản lý cần thực hiện duyệt các đơn xin nghỉ. Tùy theo quy định của mỗi doanh nghiệp, có 2 trường hợp phổ biến khi quản lý thực hiện duyệt đơn:

  • TH1: Quản lý cấp trung kiểm tra đơn rồi chuyển lên cho quản lý cấp cao hơn phê duyệt.
  • TH2: Quản lý được quyền phê duyệt đơn luôn.

Người dùng thao tác như sau:

Trên Mobile

Anh chị quản lý truy cập vào app MISA AMIS (hướng dẫn cài đặt và đăng nhập xem tại đây) chọn phân hệ Chấm công\Tôi duyệt. Tại đây, chương trình hiển thị danh sách tất cả các đơn mà anh chị được chọn là người duyệt.

Trên giao diện danh sách đơn xin nghỉ thuộc “Tôi duyệt”, người dùng có thể thao tác với đơn trên 2 giao diện:

  • Thực hiện nhanh trên danh sách đơn.
  • Nhấn vào chi tiết đơn để chọn thao tác.

Tùy thuộc vào quyền hạn của quản lý và quy trình quy định của doanh nghiệp, người dùng lựa chọn thao tác sao cho phù hợp.

Lưu ý: Nếu chọn Chuyển tiếp đơn, quản lý nên nhập đầy đủ nội dung (là ý kiến về trường hợp xin nghỉ đang duyệt) rồi chọn người phê duyệt tiếp theo.

Chương trình sẽ ghi nhận ý kiến này vào đơn và gửi thông báo cho người được chọn phê duyệt để tiện nắm được thông tin.

Trên Website

Anh chị quản lý truy cập vào AMIS Nhân viên, chọn phân hệ Chấm công\Đơn xin nghỉ\Tôi duyệt. Tại đây, chương trình hiển thị danh sách tất cả các đơn mà anh chị được chọn là người duyệt.

Trên giao diện danh sách đơn xin nghỉ thuộc “Tôi duyệt”, người dùng có thể thao tác với đơn trên 2 giao diện:

Chọn nhanh thao tác trên danh sách đơn
Nhấn vào chi tiết đơn để chọn thao tác

Tùy thuộc vào quyền hạn của quản lý và quy trình quy định của doanh nghiệp, người dùng lựa chọn thao tác sao cho phù hợp.

Lưu ý: Nếu chọn Chuyển người duyệt, quản lý nên nhập đầy đủ nội dung (là ý kiến về trường hợp xin nghỉ đang duyệt) rồi chọn người phê duyệt tiếp theo.

Chương trình sẽ ghi nhận ý kiến này vào đơn và gửi thông báo cho người được chọn phê duyệt để tiện nắm được thông tin.

Cập nhật 11/12/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận