1. Trang chủ
  2. Chấm công
  3. Lập duyệt các loại đơn
  4. Nhân viên lập đơn xin làm thêm, nghỉ bù và một số lưu ý

Nhân viên lập đơn xin làm thêm, nghỉ bù và một số lưu ý

Tại một số doanh nghiệp có quy định nhân viên làm thêm giờ sẽ được nghỉ bù vào các ngày sau đó. Chương trình đáp ứng tính năng lập đơn xin làm thêm – nghỉ bù, cho phép nhân viên thực hiện dễ dàng trên cả 2 phiên bản: Website (AMIS Nhân viên) và Mobile (MISA AMIS).

Hướng dẫn chi tiết

Số giờ làm thêm và số giờ nghỉ bù là dữ liệu chương trình tự động tính toán, tổng hợp. Trong đó, nhân viên làm thêm được bao nhiêu giờ hợp lệ thì sẽ được tính bấy nhiêu giờ nghỉ bù theo đúng quy định của doanh nghiệp (do HR thiết lập, hướng dẫn chi tiết xem tại đây).

Anh chị có thể thực hiện trên website với AMIS Nhân viên hoặc trên điện thoại với app MISA AMIS. Thao tác làm đơn từng loại như sau:

Lập đơn xin làm thêm

Lưu ý: Nhân viên có thể đăng ký làm thêm cho bản thân hoặc một nhóm nhân viên cùng làm thêm.

Trên website (AMIS Nhân viên)

Trên giao diện phân hệ Chấm công\Đăng ký làm thêm, anh chị thêm mới đơn rồi khai báo các thông tin cần thiết.

Trên mobile (MISA AMIS)

Anh chị truy cập vào app MISA AMIS (hướng dẫn cài đặt và đăng nhập vui lòng xem tại đây).

Trên giao diện Trang chủ MISA AMIS, anh chị chọn Thêm\Chấm công. Nhấn vào biểu tượng  hoặc vào mục đơn từ để Đăng ký làm thêm.

Nếu khung giờ đăng ký làm thêm được tính là làm thêm nghỉ bù, thì sau đó, nhân viên sẽ được phép lập đơn nghỉ bù với số giờ nhỏ hơn hoặc bằng tổng số giờ đã làm thêm.

Lập đơn xin nghỉ bù

Trên website (AMIS Nhân viên)

Trên giao diện phân hệ Chấm công\Đơn xin nghỉ, anh chị thêm mới đơn rồi khai báo các thông tin, trong đó mục loại nghỉ chọn là Nghỉ bù.

Trên mobile (MISA AMIS)

Anh chị truy cập vào app MISA AMIS (hướng dẫn cài đặt và đăng nhập vui lòng xem tại đây).

Trên giao diện Trang chủ MISA AMIS, anh chị chọn Thêm\Chấm công. Nhấn vào biểu tượng  hoặc vào mục đơn từ để làm Đơn xin nghỉ, với loại đơn là: Nghỉ bù.

Khi đó, chương trình sẽ tự động lấy lên dữ liệu “Số giờ nghỉ bù còn lại” từ Bảng tổng hợp nghỉ bù của nhân viên trên ứng dụng AMIS Chấm công (do HR quản lý).

Số giờ nhân viên xin nghỉ bù phải nhỏ hơn số giờ nghỉ bù còn lại thì chương trình mới chấp nhận đơn là hợp lệ.

Lưu ý:

  • Do mỗi doanh nghiệp lại có một cách quy định, quy tắc tính giờ nghỉ bù khác nhau nên nhân viên có thể liên hệ trực tiếp với HR để hiểu rõ chính sách của doanh nghiệp.
  • Khi nào nhân viên được tính là nghỉ bù, anh chị có thể xem thêm chi tiết tại đây.
Cập nhật 11/12/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan