Xuất khẩu dự án/nhóm

Cho phép bạn Xuất khẩu danh sách công việc ra file excel để lưu trữ.

Hướng dẫn thực hiện

Chọn Dự án/nhóm muốn xuất khẩu danh sách công việc.

Trên giao diện Dự án/nhóm, nhấn vào biểu tượng  (1), chọn Tuỳ chọn khác (2), sau đó chọn Xuất khẩu (3) để xuất khẩu danh sách công việc thuộc dự án/nhóm đó ra file excel.

Cập nhật 01/02/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận