Xuất khẩu dự án/nhóm

Cho phép bạn Xuất khẩu danh sách công việc ra file excel để lưu trữ.

Hướng dẫn thực hiện

Chọn Dự án/nhóm muốn xuất khẩu danh sách công việc.

Trên giao diện Dự án/nhóm, nhấn vào biểu tượng  (1), chọn Tuỳ chọn khác (2), sau đó chọn Xuất khẩu (3) để xuất khẩu danh sách công việc thuộc dự án/nhóm đó ra file excel.

Cập nhật 01/02/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.