1. Trang chủ
 2. AMIS Công việc
 3. 2. Giao việc và Kiểm soát công việc
 4. Báo cáo kết quả làm việc
 5. Quản lý, đánh giá chất lượng công việc với Báo cáo Dự án/Nhóm

Quản lý, đánh giá chất lượng công việc với Báo cáo Dự án/Nhóm

Báo cáo Dự án/Nhóm giúp trưởng nhóm/dự án dễ dàng quản lý công việc của các thành viên trong nhóm/dự án của mình.

Xem video hướng dẫn

Hướng dẫn chi tiết

Trên giao diện Dự án/Nhóm, chọn hiển thị dạng Báo cáo.

Tại đây, người dùng có thể theo dõi:

1. Trạng thái công việc và Tiến độ trung bình

Giúp Quản lý dự án/nhóm nắm bắt được tiến độ của dự án dựa trên tiến độ của từng công việc trong dự án để đưa ra các quyết định quản lý phù hợp và chính xác.

Trạng thái công việc của dự án/nhóm

Tiến độ trung bình của dự án/nhóm

Công thức tính Tiến độ dự án = (tiến độ công việc 1 + tiến độ công việc 2 +…+ tiến độ công việc n)/n

Trong đó:

 • Tiến độ dự án tính bằng %
 • Tiến độ các công việc tính bằng %
 • Công việc 1, Công việc 2,… Công việc n: các công việc của dự án
 • n: tổng số công việc có trong dự án

2. Phân loại theo Eisenhower

Giúp Quản lý, người giao việc biết được các công việc cần thiết và khẩn cấp, để xác định công việc nào làm trước công việc nào làm sau.

Khi nhấn vào biểu tượng  sẽ hiển thị danh sách các công việc được đánh dấu trạng thái Quan trọng, Khẩn cấp.

Chú thích: Các công việc được liệt kê trong từng ô tương ứng với thẻ đã được gắn, gồm 4 mục:

 • Không quan trọng, không khẩn cấp: Các công việc không được gắn thẻ “Quan trọng”, “Khẩn cấp”
 • Khẩn cấp, không quan trọng: Các công việc chỉ gắn thẻ “Khẩn cấp”
 • Không khẩn cấp, quan trọng: Các công việc chỉ gắn thẻ “Quan trọng”
 • Khẩn cấp, quan trọng: Các công việc gắn cả 2 loại thẻ “Khẩn cấp”, “Quan trọng”

3. Số lượng công việc theo thời gian

Giúp Quản lý theo dõi được số lượng công việc theo từng ngày của Dự án/nhóm mình quản lý.

4. Số lượng công việc theo nhân viên

Tại đây, cho phép lựa chọn xem 3 loại báo cáo: Tổng số lượng công việcSố lượng công việc hoàn thànhSố lượng công việc chưa hoàn thành.

Tổng số lượng công việc

Nhân viên có số lượng công việc nhiều nhất được sắp xếp lên trên cùng (và sắp xếp theo thứ tự giảm dần).

Lưu ý: Nếu nhân viên có tổng số công việc bằng nhau, nhân viên nào có số lượng công việc hoàn thành lớn hơn thì sắp xếp lên trên.

Số lượng công việc hoàn thành

Nhân viên nào có tổng số công việc đã hoàn thành nhiều nhất thì được sắp xếp lên trên cùng (và sắp xếp theo thứ tự giảm dần).

Số lượng công việc chưa hoàn thành

Nhân viên có tổng số lượng công việc chưa hoàn thành nhiều nhất thì sắp xếp lên trên cùng (và sắp xếp theo thứ tự giảm dần).

Lưu ý: Dựa vào thứ tự sắp xếp nhân viên trong báo cáo giúp quản lý dự án/nhóm có thể đưa ra top nhân viên có năng suất cao trong công việc.

5. Phân bổ nguồn lực và thời gian thực hiện công việc

Giúp Quản lý, Người giao việc xem được báo cáo tổng hợp phân bổ nguồn lực của nhân viên của Dự án mà mình quản lý.

Để xem thông tin chi tiết mỗi báo cáo bao gồm những công việc gì, người dùng click chuột vào báo cáo muốn xem, chương trình sẽ hiển thị danh sách các công việc thuộc báo cáo đó.

Lưu ýNgười dùng có thể Xuất khẩu dữ liệu của từng loại báo cáo ra file excel để theo dõi, lưu trữ.

Cập nhật 04/03/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.