Trao đổi, tương tác với Hội đồng tuyển dụng

Cho phép các thành viên tham gia tuyển dụng bình luận, trao đổi, nhận xét về ứng viên.

Hướng dẫn thực hiện

1. Vào phân hệ Tin tuyển dụng, nhấn vào tin tuyển dụng để hiển thị giao diện “Chi tiết tin tuyển dụng” (hoặc vào phân hệ Ứng viên).

2. Nhấn vào thông tin Họ và tên ứng viên để xem “Chi tiết ứng viên”.

3. Trên giao diện “Chi tiết ứng viên”, chọn mục Bình luận.

Lưu ý: Khi có thành viên thêm mới bình luận, trả lời bình luận, xóa bình luận hoặc người được tag vào bình luận thì sẽ có thông báo trên ứng dụng Tuyển dụng, đồng thời gửi email tới người tham gia tuyển dụng của tin tuyển dụng đó.

Cập nhật 23/04/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.