Lịch sử hoạt động

Cho phép người dùng theo dõi được Lịch sử hoạt động trên hồ sơ của ứng viên như: Lịch sử bình luận, đánh giá, gắn thẻ, cập nhật thông tin,…

Hướng dẫn chi tiết

1. Vào phân hệ Tin tuyển dụng, nhấn vào tin tuyển dụng để hiển thị giao diện “Chi tiết tin tuyển dụng” (hoặc vào phân hệ Ứng viên).

2. Nhấn vào thông tin Họ và tên ứng viên để xem “Chi tiết ứng viên”.

3. Trên giao diện “Chi tiết ứng viên”, chọn mục Lịch sử.

4. Tại đây, người dùng có thể theo dõi được lịch sử hoạt động trên hồ sơ của ứng viên như: Lịch sử bình luận, đánh giá, gắn thẻ, cập nhật thông tin,…

Cập nhật 06/03/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.