Quản lý danh sách Công việc

Phân hệ Công việc hiển thị toàn bộ công việc đã tạo ra của tất cả người dùng.

  • Mục Chưa hoàn thành, hiển thị tất cả các công việc đã tạo nhưng chưa hoàn thành công việc.
  • Mục Đã hoàn thành hiển thi tất cả các công việc đã được hoàn thành.

Lưu ý: Đối với những công việc quá hạn hoàn thành thì sẽ hiển thị màu đỏ và hiển thị ngày – giờ quá hạn.

  • Cho phép lọc theo “Người liên quan” đến công việc gồm: Tất cảCủa tôi (Của tôi bao gồm công việc Tôi tạo ra và Tôi được giao).

  • Nhấn Thêm công việc để tạo mới công việc.

Lưu ý: Đối với những ứng viên có công việc chưa hoàn thành thì trên danh sách ứng viên sẽ có biểu tượng thông báo có công việc chưa hoàn thành.

  • Đối với những công việc đã hoàn thành thì người dùng nhấn Hoàn thành để chuyển trạng thái công việc sang Đã hoàn thành.

  • Nhấn vào biểu tượng để hiên thị thêm chức năng Chỉnh sửa công việc và Xóa công việc.

Cập nhật 06/03/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.