Chiến dịch tuyển dụng

Giúp HR quản lý các chiến dịch tuyển dụng để khai thác tối ưu kho ứng viên tiềm năng

Hướng dẫn chi tiết

Để sử dụng được tính năng này, HR cần được phân quyền trong Thiết lập > Vai trò.

Trên giao diện AMIS Tuyển dụng, HR truy cập vào phân hệ Chiến dịch tuyển dụng. Tại đây hiển thị danh sách các chiến dịch đã tạo.

HR có thể thực hiện các thao tác dưới đây để quản lý Chiến dịch tuyển dụng hiệu quả:

Thêm mới chiến dịch

Để thêm mới Chiến dịch tuyển dụng, HR click vào “Thêm mới” và khai báo các thông tin cần thiết. Sau đó nhấn “Lưu“.

Chọn ứng viên

HR có thể chọn ứng viên vào Chiến dịch vừa tạo bằng 2 cách:

  • Cách 1: Trên giao diện chi tiết Chiến dịch, HR click vào nút “Chọn ứng viên“. Chương trình sẽ hiển thị danh sách ứng viên có trong kho tiềm năng và thuộc phạm vi quyền hạn của HR đang thao tác.

HR có thể sử dụng bộ lọc để tìm kiếm ứng viên nhanh chóng hơn. Tích chọn các ứng viên thỏa mãn > Nhấn “Thêm vào chiến dịch“.

  • Cách 2: Trên giao diện phân hệ Kho tiềm năng, HR tích chọn vào các ứng viên sao đó chọn “Thêm vào chiến dịch“. Chương trình sẽ hiển thị các chiến dịch đang hoạt động, HR chọn chiến dịch phù hợp sau đó nhấn “Lưu”.

Trường hợp chưa có sẵn chiến dịch phù hợp, HR có thể thêm mới ngay trên giao diện này.

Tương tác với ứng viên

Để tiện cho quá trình triển khai chiến dịch, HR tích chọn ứng viên và lựa chọn chức năng cần thiết.

Theo dõi thông tin

Căn cứ vào các tương tác của HR với ứng viên, chương trình tự động tổng hợp số lượng ứng viên tương ứng với mỗi tình trạng để HR tiện theo dõi.

Ngoài ra, HR có thể sử dụng các tiện ích khác trên giao diện chi tiết Chiến dịch, bao gồm:

  • Lọc tìm ứng viên theo tiêu chí
  • Xuất khẩu danh sách ứng viên
  • Xem các hoạt động liên quan đến ứng viên
  • Tùy chỉnh cột hiển thị

>>> Xem thêm: Top phần mềm tuyển dụng tốt nhất hiện nay

Cập nhật 12/12/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.