Kết nối với sàn tuyển dụng VietnamWorks

Mục đích: Giúp HR kết nối AMIS Tuyển dụng với sàn VietnamWorks để tự động ghi nhận dữ liệu ứng viên, nguồn ứng viên về ứng dụng.

Lưu ý:

  • Khác với tính năng kết nối mạng xã hội, chương trình không tự động đồng bộ tin tuyển dụng, HR cần lên các sàn tuyển dụng để thực hiện đăng tin. Sau khi thiết lập email nhận CV, chương trình sẽ tự động lấy trích xuất thông tin ứng viên từ sàn tuyển dụng về hệ thống của AMIS Tuyển dụng, đồng thời xác định chính xác nguồn ứng viên.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Kết nối sàn tuyển dụng

HR truy cập vào phân hệ Thiết lập > Kết nối. Tại mục Kênh tuyển dụng, HR tìm đến dòng VietnamWorks và nhấn nút “Kết nối”.

Chương trình hiển thị giao diện yêu cầu đăng nhập tài khoản VietnamWorks. Anh chị thực hiện đăng nhập, chương trình sẽ tự động kết nối AMIS Tuyển dụng với tài khoản VietnamWorks của anh chị.

Thao tác kết nối chỉ cần thực hiện 1 lần.

Bước 2: Thiết lập email nhận CV ứng tuyển

Sau khi thực hiện kết nối thành công, khi có tin tuyển dụng đăng trên VietnamWorks, anh chị cần tiến hành thiết lập email nhận CV ứng tuyển trên tin tương ứng của AMIS Tuyển dụng. Thao tác thực hiện như sau:

  • Khi thêm tin trên AMIS Tuyển dụng, tại chi tiết tin, mục Thông tin tuyển dụng, chương trình cung cấp 1 địa chỉ email nhận hồ sơ. HR sao chép email này để khai báo lên tin tuyển dụng tương ứng trên sàn VietnamWorks.

  • Sau đó, anh chị lên sàn VietnamWorks, tìm đến tin tuyển dụng tương ứng để dán địa chỉ email nhận hồ sơ vừa sao chép.

Như vậy anh chị đã thiết lập email nhận CV xong.

Khi có ứng viên ứng tuyển trên tin tuyển dụng của sàn VietnamWorks, chương trình sẽ tự động trích xuất thông tin về tin tương ứng trên AMIS Tuyển dụng.

Cập nhật 16/01/2024


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.