Offer

Khi ứng viên được chuyển sang vòng Trúng tuyển, chương trình sẽ hiển thị thêm mục Offer trên giao diện “Chi tiết ứng viên”. Giúp nhân sự có thể Tạo và gửi thư offer cho ứng viên một cách nhanh chóng.

Hướng dẫn chi tiết

1. Vào phân hệ Tin tuyển dụng, nhấn vào tin tuyển dụng để hiển thị giao diện “Chi tiết tin tuyển dụng” (hoặc vào phân hệ Ứng viên).

2. Nhấn vào thông tin Họ và tên ứng viên để xem “Chi tiết ứng viên”.

3. Trên giao diện “Chi tiết ứng viên”, chọn mục Offer.

4. Có 3 bước để Tạo thư offer:

 • Chọn mẫu thư
 • Nhập nội dung
 • Xem và gửi

Chi tiết từng bước:

Bước 1: Chọn mẫu thư

 • Các mẫu thư offer đã được thiết lập tại Thiết lập\Biểu mẫu\Mẫu offer.
 • Người dùng có thể nhấn Thiết lập mẫu offer để thiết lập thêm mẫu thư offer. Xem hướng dẫn thiết lập tại đây.
 • Nhấn Tiếp tục để chuyển sang Bước 2.

Bước 2: Nhập nội dung

Căn cứ vào nội dung mẫu thư offer người dùng chọn, để quy định các trường thông tin sẽ hiển thị:

 • Thông tin nào có trong mẫu thư thì sẽ hiển thị trên giao diện Nhập nội dung.

 • Thông tin không có trong mẫu thư thì không hiển thị trên giao diện Nhập nội dung.

Lưu ý:

 • Nếu ứng viên chỉ được chuyển sang vòng offer từ 1 tin tuyển dụng thì chương trình lấy lên giá trị Tin tuyển dụng mà ứng viên vừa được chuyển vòng.
 • Còn nếu ứng viên thuộc nhiều tin tuyển dụng và đều được chuyển sang vòng offer thì chương trình lấy lên tin tuyển dụng mà ứng viên được chuyển vòng gần thời điểm hiện tại nhất, cho phép chọn 1 trong số các tin tuyển dụng đó.

Nhấn Tiếp tục để chuyển sang Bước 3.

Bước 3: Xem và gửi

 • Người dùng xem lại nội dung Email offer và Thư mời làm việc (Thư mời làm việc được đính kèm email khi gửi thư cho ứng viên).
 • Nhấn Gửi để thực hiện gửi thư cho ứng viên.

Lưu ý:

 • Sau khi gửi thư thành công cho ứng viên, chương trình sẽ tự động chuyển sang mục Email. Tại đây, sẽ hiển thị nội dung email vừa gửi trong danh sách email.

 • Nếu người dùng chọn lại mục Offer thì tại đây sẽ hiển thị các thông tin mà người dùng đã nhập tại Bước 2: Nhập nội dung khi tạo thư offer (chỉ hiển thị 1 thư offer mới nhất, các thư offer cũ sẽ được tổng hợp trong mục Lịch sử offer).

Cập nhật 12/04/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.