Chuyển ứng viên thành nhân viên

Khi ứng viên được chuyển đến vòng cuối cùng của tin tuyển dụng (thường là vòng “Đã tuyển”), HR có thể lựa chọn “Chuyển ứng viên thành nhân viên” để cập nhật dữ liệu của các ứng viên trúng tuyển sang AMIS Thông tin nhân sự hoặc AMIS.VN Nhân sự.

Lưu ý: Ứng dụng cần được kết nối với AMIS Thông tin nhân sự hoặc AMIS.VN Nhân sự để thực hiện thao tác này. (Hướng dẫn kết nối xem tại đây).

Hướng dẫn chi tiết

Nếu kết nối với AMIS Thông tin nhân sự

Trên giao diện AMIS Tuyển dụng, HR có thể thực hiện chuyển ứng viên thành nhân viên bằng 2 cách:

  • Cách 1: Trên chi tiết ứng viên, chương trình hiển thị nút “Chuyển ứng viên thành nhân viên”, HR click chọn và khai báo các thông tin cần thiết của ứng viên đó để chuyển sang AMIS Thông tin nhân sự.

  • Cách 2: Chuyển thông tin hàng loạt ứng viên sang thành nhân viên bằng cách tích chọn trên danh sách ứng viên trong tin tuyển dụng. HR khai báo các thông tin cần thiết của các ứng viên đó để chuyển sang AMIS Thông tin nhân sự.

Sau đó, trên AMIS Thông tin nhân sự, chương trình sẽ gửi thông báo quả chuông để HR tiện cập nhật. Đồng thời, phân hệ Hồ sơ sẽ có thông báo Tiếp nhận ứng viên trúng tuyển để HR chủ động tạo mới hồ sơ nhân sự.

Thông báo ứng viên chuyển thành nhân viên trên quả chuông
HR có thể chọn tiếp nhận nhân viên để ghi nhận thông tin thành hồ sơ nhân sự

Nếu kết nối với AMIS.VN Nhân sự

Tương tự như khi kết nối với AMIS Thông tin nhân sự, HR cũng có thể thực hiện chuyển ứng viên thành nhân viên bằng 2 cách, tuy nhiên cần khai báo thêm thông tin mã nhân viên để hoàn tất thủ tục tiếp nhận.

Sau đó, trên AMIS.VN Nhân sự, chương trình sẽ tự động ghi nhận thông tin ứng viên vừa được chuyển thành nhân viên vào danh sách hồ sơ nhân sự của công ty.

>>> Xem thêm: Top phần mềm tuyển dụng tốt nhất hiện nay

Cập nhật 12/12/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.