Thông báo kết quả cho ứng viên

Có nhiều cách để thông báo kết quả cho ứng viên như Gọi điện, gửi Email, gửi SMS,…

Lưu ý: Hiện tại phần mềm hỗ trợ cách gửi Email thông báo kết quả cho ứng viên.

1. Vào phân hệ Tin tuyển dụng, nhấn vào tin tuyển dụng để hiển thị giao diện “Chi tiết tin tuyển dụng” (hoặc vào phân hệ Ứng viên).

2. Tại mục Ứng viên, tích chọn ứng viên muốn gửi email, sau đó nhấn Gửi email (hoặc trên giao diện “Chi tiết ứng viên”, chọn mục Email, sau đó nhấn Gửi email).

3. Chọn mẫu email đã được thiết lập tại phân hệ Thiết lập/Biểu mẫu/Email.

Lưu ý:

  • Tại đây, bạn có thể chỉnh sửa lại nội dung email mẫu cho phù hợp với tình huống thực tế.
  • Có thể lưu lại mẫu email này để sử dụng cho các lần sau bằng cách chọn chức năng Lưu thành mẫu email.

4. Nhấn Gửi để gửi email cho ứng viên.

Đặt lịch gửi email tự động cho ứng viên

1. Trên giao diện Soạn thảo email, nhấn Đặt lịch gửi.

2. Chọn thời gian để chương trình tự động gửi email.

3. Sau khi đặt lịch gửi email, chương trình sẽ tự động gửi email tới ứng viên theo đúng khoản thời gian đã thiết đặt.

Lưu ý: Các thư đã gửi hoặc thư được đặt lịch gửi sẽ được quản lý tại mục Email trên giao diện “Chi tiết ứng viên” tương ứng.

Cập nhật 12/04/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.