Thêm mới Báo cáo tuyển dụng

Khi cần tổng hợp dữ liệu làm báo cáo từ các tiêu chí tùy chọn (Vị trí tuyển dụng, Tin tuyển dụng, Nhân sự phụ trách, Phòng ban, Nguồn ứng viên), HR có thể sử dụng tính năng Thêm mới báo cáo.

Hướng dẫn chi tiết

Vào phân hệ Báo cáo.

Tại các báo cáo chương trình cho phép nhân sự Tạo mới báo cáo bằng cách nhấn vào biểu tượng

Khai báo thông tin tiêu chí báo cáo.

Nhấn Áp dụng, báo cáo vừa tạo sẽ được hiển thị trên giao diện Báo cáo (cho phép Sửa/Xoá báo cáo này).

Đồng thời, cho phép lọc nhiều phòng ban trong các báo cáo tuyển dụng.

Cập nhật 22/04/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan