1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R1 (Phát hành ngày 21/10/2022)
  4. Bổ sung thông tin “Chi nhánh” của tài khoản ngân hàng trong hồ sơ nhân viên

Bổ sung thông tin “Chi nhánh” của tài khoản ngân hàng trong hồ sơ nhân viên

Nội dung

Giúp HR ghi nhận đầy đủ thông tin tài khoản của nhân viên để thanh toán lương hàng tháng

Hướng dẫn chi tiết

HR lựa chọn khai báo bằng 1 trong 2 cách sau:

  • Khai báo lần lượt cho từng nhân viên. HR truy cập vào Chi tiết Hồ sơ của nhân viên đó, chọn “Sửa” mục Thông tin công việc > Thông tin lương > chọn Chi nhánh ngân hàng.

  • Khai báo nhanh cho nhiều nhân viên. HR sử dụng chức năng Nhập khẩu Hồ sơ trên phân hệ Hồ sơ.

Trong file nhập khẩu cần điền chính xác mục Chi nhánh ngân hàng.

Nếu doanh nghiệp có sử dụng đồng thời ứng dụng AMIS Tiền lương, chương trình sẽ đồng bộ thông tin này sang để làm căn cứ thanh toán lương qua ngân hàng điện tử. Chi tiết tính năng xem tại đây.

Cập nhật 11/12/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.