Đăng tải sáng kiến

  • Trên Web
  • Trên Mobile

Giúp người dùng dễ dàng chia sẻ những Sáng kiến hữu ích đến Ban lãnh đạo, nhắm góp phần xây dựng và phát triển doanh nghiệp.

Trường hợp nhân viên có những sáng kiến cải tiến quy trình, quy định, phương pháp làm việc, mô hình kinh doanh,… để từ đó nâng cao năng suất làm việc, tăng thêm lợi nhuận cho doanh nghiệp thì có thể chia sẻ sáng kiến hữu ích trên AMIS Mạng xã hội bằng cách:

Trên giao diện Bảng tin, nhấn vào mục Sáng kiến, sau đó nhập nội dung muốn chia sẻ.

Nhấn Chia sẻ. Bài viết sẽ hiển thị ngoài Bảng tin.

Giúp người dùng dễ dàng chia sẻ những Sáng kiến hữu ích đến Ban lãnh đạo, nhắm góp phần xây dựng và phát triển doanh nghiệp.

Trên giao diện Bảng tin, chạm thêm mới Sáng kiến.

Lưu ý: Khi đăng bài, chương trình mặc định thiết lập trang thái Công khai (chia sẻ bài viết với tất cả nhân viên trong doanh nghiệp). Trường hợp nhân viên muốn chia sẻ riêng cho “Phòng ban” bất kỳ thì nhân viên chọn Chia sẻ công khai, sau đó tích chọn Phòng ban muốn chia sẻ (những Phòng ban được chọn để chia sẻ thì sẽ nhìn thấy bài viết). Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Chạm Gửi. Bài viết sẽ hiển thị ngoài Bảng tin.

Ngoài ra, người dùng chạm vào mục Bảng tin, chọn Sáng kiến để xem tất cả các bài bình chọn mà người dùng được phép nhìn thấy.

Cập nhật 02/06/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.