Quản lý bài viết cá nhân

Cho phép quản lý tất cả các bài viết của mọi người trên AMIS Mạng xã hội hoặc các bài viết do chính mình tạo, giúp tìm kiếm bài viết được nhanh hơn.

Nhấn vào biểu tượng  góc trên cùng bên phải, chọn Quản lý bài viết.

Tất cả bài viết: Hiển thị danh sách tất cả các bài viết của bạn và của mọi người trong doanh nghiệp.

Bài viết của tôi: Hiển thị danh sách các bài viết mà bạn Đã đăng, Chờ duyệt, bản Nháp và bài Đã bị từ chối không được duyệt.

Ngoài ra, có thể lọc bài viết theo nhiều tiêu chí khác nhau như Người đăng, Chuyên mục, Trạng thái,…

Cập nhật 01/06/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.