Trang cá nhân

  • Trên Web
  • Trên Mobile

Trang cá nhân

Trên giao diện AMIS Mạng xã hội, nhấn vào mục Ảnh đại diện Họ và tên của mình để hiển thị thông tin Trang cá nhân.

Trang cá nhân là nơi tổng hợp tất cả các bài viết mà chính bạn là người đã đăng trên AMIS Mạng xã hội.

Ngoài ra, có thể theo dõi được các Thông báo hoặc làm Đơn xin nghỉ, Đi công tác, Đề nghị tạm ứng,… ngay trên trang cá nhân của mình.

Lưu ý: Để thực hiện được một số nghiệp vụ Nhân sự, Kế toán,… thì cần phải kết nối với phần mềm khác.

Xem Trang cá nhân của người khác

Khi có người đăng tải bài viết lên AMIS Mạng xã hội, người dùng có thể xem thông tin cá nhân của người đó như Vị trí công việc, thông tin liên hệ, các bài viết mà người đó đã đăng,… để dễ dàng trao đổi, liên hệ khi cần thiết.

Trên giao diện “Bảng tin”, nhấn vào Ảnh đại diện hoặc Tên của nhân viên muốn xem thông tin để hiển thị giao diện Trang cá nhân của người đó.

Trang cá nhân

Để xem Trang cá nhân của chính mình, bạn có thể thực hiện như sau:

Cách 1: Trên giao diện Bảng tin, chạm vào Ảnh đại diện của mình.

Cách 2: Chạm vào menu Còn nữa , sau đó chạm vào Ảnh đại diện và họ tên của mình.

Thông tin Danh bạ bao gồm Thông tin liên hệThông tin cá nhân của bạn.

Trang tin là nơi tổng hợp tất cả các bài viết mà chính bạn là người đã đăng trên AMIS Mạng xã hội.

Trang cá nhân của người khác

Khi có người đăng tải bài viết lên AMIS Mạng xã hội, người dùng có thể xem thông tin cá nhân của người đó như Vị trí công việc, thông tin liên hệ, các bài viết mà người đó đã đăng,… để dễ dàng trao đổi, liên hệ khi cần thiết.

Trên giao diện “Bảng tin”, nhấn vào Ảnh đại diện hoặc Tên của nhân viên muốn xem thông tin để hiển thị giao diện Trang cá nhân của người đó.

Có thể Gọi điện, Nhắn tin (SMS) hoặc lưu Số điện thoại của người đó vào Danh bạ để thuận tiện liên hệ khi cần.

Cập nhật 01/06/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.