Chia sẻ thông tin

  • Trên Web
  • Trên Mobile

Giúp người dùng dễ dàng Chia sẻ thông tin tới toàn thể đồng nghiệp trong công ty.

Trên giao diện Bảng tin, nhấn vào mục Chia sẻ, sau đó nhập nội dụng muốn chia sẻ.

Lưu ý: Khi đăng bài, chương trình mặc định thiết lập trang thái Công khai (chia sẻ bài viết với tất cả nhân viên trong doanh nghiệp). Trường hợp nhân viên muốn chia sẻ riêng cho “Phòng ban” bất kỳ thì nhân viên chọn Tùy chọn, sau đó tích chọn Phòng ban muốn chia sẻ (những Phòng ban được chọn để chia sẻ thì sẽ nhìn thấy bài viết). Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Nhấn Chia sẻ. Bài viết sẽ hiển thị ngoài Bảng tin.

Giúp người dùng dễ dàng Chia sẻ thông tin tới toàn thể đồng nghiệp trong công ty.

Trên giao diện Bảng tin, chạm vào mục Chia sẻ, sau đó nhập nội dụng muốn chia sẻ.

Lưu ý: Khi đăng bài, chương trình mặc định thiết lập trang thái Công khai (chia sẻ bài viết với tất cả nhân viên trong doanh nghiệp). Trường hợp nhân viên muốn chia sẻ riêng cho “Phòng ban” bất kỳ thì nhân viên chọn Chia sẻ với, sau đó tích chọn Phòng ban muốn chia sẻ (những Phòng ban được chọn để chia sẻ thì sẽ nhìn thấy bài viết). Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Chạm Gửi. Bài viết sẽ hiển thị ngoài Bảng tin.

Cập nhật 25/03/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.