Phê duyệt bài viết

Cho phép phê duyệt bài viết trước khi đăng lên bảng tin để kiểm soát thông tin, tránh tình trạng nhân viên tự ý đăng bài gây ảnh hưởng không tốt đến văn hóa doanh nghiệp.

Hướng dẫn chi tiết

1. Bật Phê duyệt bài viết

Trên giao diện Thiết lập Duyệt bài viết, Quản trị viên chọn Bật phê duyệt. Bạn có thể chọn các mục cần phê duyệt trước khi đăng hoặc bật phê duyệt cho tất cả.

Trường hợp muốn cho phép một số nhân viên được đăng bài trực tiếp mà không cần qua phê duyệt, người dùng chọn Thêm ngoại lệ.

Chương trình cho phép xóa người dùng khỏi danh sách ngoại lệ.

2. Đăng bài chờ phê duyệt

Sau khi Nhân viên đăng bài, chương trình sẽ tự động đếm ngược 10s để chuyển bài viết sang trạng thái chờ duyệt. Trong thời gian đếm ngược, người dùng có thể chọn “Chuyển trang ngay” hoặc “Hoàn tác”.

3. Phê duyệt/Từ chối bài viết

Lưu ý: Người dùng cần được phân quyền Duyệt bài viết để sử dụng tính năng này.

Để Phê duyệt/Từ chối bài viết, người dùng truy cập vào mục Quản lý bài viết > Bài tôi duyệt >Chờ duyệt. Nếu từ chối duyệt, cần nhập lý do cụ thể.

4. Xem trạng thái bài viết

Để kiểm tra trạng thái bài viết, người dùng truy cập vào mục Quản lý bài viết.

Khi bài viết được phê duyệt/từ chối, chương trình sẽ gửi về một thông báo để người đăng nắm được trạng thái của bài viết.

Với các bài viết bị từ chối, người dùng có thể xem lý do từ chối trên giao diện Quản lý bài viết “Đã từ chối”.

Cập nhật 24/07/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.