1. Trang chủ
  2. Trên Website
  3. Truyền thông nội bộ
  4. Đăng tin tức nội bộ doanh nghiệp

Đăng tin tức nội bộ doanh nghiệp

Phân hệ Tin tức trên AMIS Mạng xã hội là nơi truyền tải các thông điệp, chủ trương, chính sách, quy trình, quy định từ Ban lãnh đạo đến toàn thể nhân viên trong doanh nghiệp.

Để đăng tải tin tức truyền thông nội bộ, người dùng có thể thực hiện như sau:

Cách 1: Trên giao diện Bảng tin, chọn thêm mới bài viết\mục Tin tức.

Cách 2: Chọn Thêm tin tức trên thanh Menu.

Trên giao diện “Thêm tin tức”, người dùng soạn thảo nội dung bài viết và khai báo một số thông tin như sau:

  • Chuyên mục: bài viết sẽ được hiển thị ở chuyên mục nào trên phân hệ Tin tức
  • Hiển thị: bài viết sẽ được hiển thị Công khai (tất cả các thành viên trong doanh nghiệp đều có thể xem) hay Tùy chọn (chỉ những thành viên thuộc CCTC được chọn mới có thể xem)
  • Tùy chọn khác\Hiển thị bài viết trên cùng: tích chọn mục này thì khi đăng, bài viết được hiển thị trên cùng của mục Tin tức.

Nhấn Đăng, bài viết sẽ hiển thị trên trang chủ Bảng tin và phân hệ Tin tức tại chuyên mục tương ứng.

Lưu ý: Sau khi khai báo xong thông tin, nếu người dùng chưa muốn đăng tin thì có thể nhấn Lưu nháp để lưu lại bài viết. Bài viết được Lưu nháp sẽ hiển thị tại Quản lý bài viết\Bài viết của tôi\Nháp.

 

Cập nhật 22/03/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.