Ao cơ hội

Khi có thông tin về cơ hội kinh doanh, mọi nhân viên đều có thể chủ động tạo Ao cơ hội ngay trên AMIS Mạng xã hội để Nhân viên kinh doanh tiếp tục chăm sóc.

Trên giao diện trang chủ AMIS Mạng xã hội, nhấn vào phân hệ Ao cơ hội.

Nhấn Chia sẻ cơ hội ngay để tạo cơ hội bán hàng chuyển cho nhân viên kinh doanh xử lý.

Mục Danh sách cơ hội thể hiện danh sách các cơ hội mà mình đã tạo.

Người tạo cơ hội có thể tương tác với nhân viên kinh doanh thông qua tính năng Bình luận để nắm bắt được tình hình ao cơ hội đã chia sẻ.

Lưu ý: bạn có thể sử dụng bộ lọc để tìm kiếm cơ hội đã chia sẻ.

Cập nhật 01/06/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.