Chế độ hiển thị

Cho phép người dùng thiết lập hiển thị/ẩn bài viết với một số đối tượng (phòng ban/bộ phận) nhất định.

Nhấn vào mục Chia sẻ với (khi đăng Chia sẻ, Bình chọn) để thiết lập.

Nếu chọn Cơ cấu tổ chức lớn nhất thì Chia sẻ hoặc Bình luận sẽ hiển thị ở trạng thái công khai với tất cả cả nhân viên trong doanh nghiệp.

Còn trường hợp nhân viên muốn chia sẻ riêng cho “Phòng ban” bất kỳ thì nhân viên tích Phòng ban muốn chia sẻ (những Phòng ban được chọn để chia sẻ thì sẽ nhìn thấy bài viết).

Cập nhật 25/03/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan