Thiết lập tỷ trọng của các công việc con

Cho phép quản lý thiết lập tỷ trọng của các công việc con theo mức độ quan trọng, phức tạp,… để đánh giá đúng tình hình thực hiện công việc cha căn cứ theo các công việc con.

Hướng dẫn chi tiết

Khi phân chi công việc thành các công việc con, quản lý có thể thiết lập tỷ trọng của các công việc con theo các bước sau:

Trên giao diện “Chi tiết công việc”, thực hiện tạo các công việc con, sau đó nhấn vào biểu tượng chọn Tỷ trọng công việc con.

Lưu ý: Nếu bạn chưa tạo công việc con thì chương trình sẽ không hiển thị chức năng thiết lập tỷ trọng.

Thực hiện thiết lập tỷ trọng của các công việc con.

Nhấn Xác nhận để hoàn thành.

Ghi chú:

1. Công thức tính % của công việc cha dựa trên các công việc con như sau:

(Tỷ trọng công việc con/ Tổng tỷ trọng các công việc con) x 100%

Ví dụ:

Công việc con A – thiết lập tỷ trọng là 1

Công việc con B – thiết lập tỷ trọng là 2

Công việc con C – thiết lập tỷ trọng là 1

Khi đó: Công việc con A chiếm tỷ lệ % trong công việc cha là: (1/(1+2+1)) x 100% = 25%

=> Công việc con A được hoàn thành tương đương với 25% công việc cha được hoàn thành.

2. Công thức tính tiến độ công việc cha theo công việc con như sau: 

Tiến độ công việc cha = %hoàn thành tiến độ công việc con x (Tỷ trọng công việc con/ Tổng tỷ trọng các công việc con)

Cập nhật 29/03/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.