Thiết lập bộ lọc tự động

Cho phép người dùng lọc, sắp xếp công việc theo các tiêu chí cụ thể, giúp tiết kiệm thời gian tra soát công việc và lên kế hoạch làm việc hiệu quả.

Hướng dẫn chi tiết

Trên giao diện Quản lý dự án dạng Bảng, chọn biểu tượng (1), chương trình sẽ hiển thị các tiêu chí bộ lọc để người dùng lựa chọn (2).

Người dùng tùy chọn các tiêu chí theo mong muốn lọc công việc của mình. Nhấn “Áp dụng” để chương trình tự động lọc theo tiêu chí đã đặt sẵn.

Cập nhật 29/03/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.