1. Trang chủ
  2. Mẹo sử dụng hay
  3. Tạo công việc lặp lại theo khoảng thời gian mong muốn

Tạo công việc lặp lại theo khoảng thời gian mong muốn

Đối với các công việc thường xuyên thực hiện lại, anh/chị có thể thiết lập lặp lại tự động tạo công việc theo chu kỳ mong muốn.

Hướng dẫn thực hiện

Khi thiết lập công việc lặp lại, Hạn hoàn thành công việc lặp lại được tính theo công thức sau:

Hạn hoàn thành công việc lặp lại = Ngày bắt đầu công việc lặp lại  + (Hạn hoàn thành công việc 1 – Ngày bắt đầu công việc 1)

Ví dụ:

Công việc gốc “Lập báo cáo doanh số bán hàng” có ngày bắt đầu là 26/6 hạn hoàn thành là 30/6. ==> Công việc có khoảng thời gian 4 ngày để hoàn thành.

Anh/chị lặp Lại theo tháng và thiết lập Ngày bắt đầu của công việc lặp lại vào ngày 26 hàng tháng ==> Hạn hoàn thành công việc sẽ được tự động thiết lập là:  26/7 + 4 ngày = 30/7

  • Khoảng thời gian trên công việc gốc

  • Thiết lập lặp lại vào thời gian mong muốn

  • Các công việc lặp lại có khoảng thời gian tương tự vào những tháng sau

Lưu ý: Trong trường hợp bỏ trống Ngày bắt đầu thì phần mềm sẽ hiểu ngày bắt đầu là ngày tạo. Vì vậy muốn lặp lại công việc trong khoảng thời gian mong muốn, anh/chị cần thiết lập ngày bắt đầu phù hợp.

Hướng dẫn chi tiết Tạo công việc lặp lại anh/chị vui lòng xem tại đây.

Cập nhật 09/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.