1. Trang chủ
  2. Mẹo sử dụng hay
  3. Mẹo tránh công việc bị hoàn thành quá hạn do chậm trễ phê duyệt

Mẹo tránh công việc bị hoàn thành quá hạn do chậm trễ phê duyệt

Để tránh công việc quá hạn do bị trễ phê duyệt, người dùng có thể thiết lập thời gian ghi nhận hoàn thành công việc là Thời gian gửi phê duyệt. Giúp ghi nhận chính xác thời gian hoàn thành công việc của nhân viên, từ đó công tác đánh giá được công bằng và minh bạch hơn.

Hướng dẫn thực hiện

Câu chuyện thực tế: Thông thường, công việc được ghi nhận hoàn thành vào thời điểm sau khi được phê duyệt đồng ý và chuyển sang trạng thái hoàn thành. Tuy nhiên, trong trường hợp người phê duyệt trễ phê duyệt công việc sẽ bị quá hạn.

Để giải quyết vấn đề này, anh/chị thực hiện như sau:

Tại giao diện Thiết lập phê duyệt dự án, người dùng chọn Yêu cầu phê duyệt trước khi hoàn thành công việc/Bắt buộc.

Tiếp đó, chọn thời gian ghi nhận hoàn thành công việc là Thời gian gửi phê duyệt.

Sau khi thết lập, công việc được phê duyệt sẽ tự động hoàn thành và ghi nhận thời gian hoàn thành vào thời điểm gửi phê duyệt.

Lưu ý: 

  •  Thiết lập Ghi nhận thời gian hoàn thành công việc chỉ áp dụng đối với các công việc đã  tiến độ 100%.
  • Nếu người dùng không chọn thiết lập trêncông việc được ghi nhận thời gian hoàn thành tại thời điểm người dùng đánh dấu hoàn thành như bình thường.
Cập nhật 29/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.