1. Trang chủ
 2. Mẹo sử dụng hay
 3. Trường tùy chỉnh công thức

Trường tùy chỉnh công thức

Khi có nhu cầu tính toán dữ liệu giữa các trường tuỳ chỉnh (Ví dụ: Số lượng, đơn giá, thành tiền,…) người dùng có thể sử dụng trường tùy chỉnh kiểu dữ liệu công thức.

Hướng dẫn cụ thể
1. Thiết lập công thức giữa các trường tuỳ chỉnh

Cách thiết lập như sau:

 • Nhập # để gợi ý các trường tuỳ chỉnh đã được thiết lập hiển thị, chọn trường tuỳ chỉnh vào công thức.
 • Chọn phép toán: Cộng (+), trừ (-), nhân (*), chia (/)
 • Thiết lập công thức tính giữa: Trường tuỳ chỉnh với trường tuỳ chỉnh, số với số, trường tuỳ chỉnh với số và trường công thức khác tuỳ theo nhu cầu.

Lưu ý:

 • Các trường tuỳ chỉnh được tích chọn hiển thị mới cho được vào công thức.
 • Công thức không hợp lệ trả về kết quả #Lỗi công thứccác trường hợp không hợp lệ gồm:
  • Công thức chứa các ký tự không phải phép tính, các trường tuỳ chỉnh trong công thức chứa dữ liệu không phù hợp.
  • Phép tính chia cho 0
2. Chọn kiểu dữ liệu trả về

Người dùng chọn kiểu dữ liệu trả về là Số thập phân hoặc Phần trăm tuỳ theo nhu cầu.

3. Kiểm tra công thức

Người dùng có thể nhấn vào Kiểm tra công thức, nhập số liệu và nhấn Tính kết quả để xem công thức đã hợp lệ chưa, kết quả trả về có đúng hay không.

4. Thiết lập hiển thị và phân quyền

Người dùng thực hiện thiết lập hiển thị các giá trị tổng số và trung bình trên giao diện danh sách dự án và trên báo cáo tuỳ theo nhu cầu.

Để quy định những đối tượng có quyền xem trường tuỳ chỉnh vừa thiết lập, người dùng phân quyền cho các đối tượng cụ thể, sau đó nhấn Lưu.

Lưu ý: Đối với kiểu dữ liệu trả về là phần trăm, người dùng chỉ cần thiết lập quyền xem.

Sau khi thiết lập, giá trị của trường tuỳ chỉnh công thức sẽ được hiển thị trên chi tiết công việc và trên giao diện danh sách dự án.

Trên chi tiết công việc

Trên giao diện dự án dạng danh sách

Lưu ý:

 • Các trường tuỳ chỉnh trong công thức chưa có dữ liệu được mặc định bằng 0
 • Nếu tất cả các trường trong công thức chưa có dữ liệu thì công thức không được tính.
Cập nhật 24/05/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.