1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R21 - Ngày phát hành 05/06/2021
  6. Tách riêng quyền sửa và xóa công việc trên bộ phân quyền dự án

Tách riêng quyền sửa và xóa công việc trên bộ phân quyền dự án

Để quản lý có thể phân quyền cho nhân viên, chỉ được quyền chỉnh sửa công việc không được quyền xóa công việc, chương trình tách riêng quyền sửa và xóa công việc trên bộ phân quyền dự án.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R21: Quyền sửa công việc mình được giao và quyền sửa công việc của dự án nhóm bao gồm luôn cả quyền xóa công việc.

Từ phiên bản R21: Trên bộ phân quyền của dự án tách riêng quyền sửa công việc và xóa công việc (Xóa công việc mình được giao, Xóa công việc của dự án/nhóm).

Lưu ý:

  • Đối với các vai trò mặc định của phần mềm:

– Toàn quyền: Mặc định có cả quyền sửa và xóa tất cả các công việc trong dự án.

– Thành viên: Mặc định không có quyền xóa công việc mình được giao/công việc của dự án nhóm.

– Hạn chế: Không có quyền sửa xóa công việc.

  • Những người trước đây được thêm vào dự án với vai trò thành viên thì bị bỏ quyền xóa công việc
  • Những người trước đây được thêm vào dự án với quyền “Sửa công việc được giao” hoặc “Sửa công việc dự án” (khác toàn quyền) thì hiện tại chỉ có quyền sửa không có quyền xóa công việc.

Chi tiết hướng dẫn phân quyền trong dự án, vui lòng xem tại đây.

Cập nhật 06/06/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.