1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R21 - Ngày phát hành 05/06/2021
  6. Cải tiến thông báo: Khi người dùng click vào thông báo nào, chương trình sẽ hiển thị nổi bật nội dung liên quan đến thông báo đó

Cải tiến thông báo: Khi người dùng click vào thông báo nào, chương trình sẽ hiển thị nổi bật nội dung liên quan đến thông báo đó

Để người dùng xem thông báo dễ hiểu, dễ nắm bắt nội dung hơn, chương trình cải tiến thông báo cụ thể như sau:

  • Khi người dùng click vào các thông báo bình luận, chương trình sẽ hiển thị ngay bình luận được thông báo.

  • Khi người dùng click vào xem các thông báo cập nhật công việc, chương trình sẽ hiển thị nổi bật ngay vào cập nhật có trong thông báo.

 

Cập nhật 06/06/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.