1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R21 - Ngày phát hành 05/06/2021
  6. Nắm được nhân viên đã tiếp nhận công việc hay chưa với dấu hiệu người thực hiện đã xem công việc

Nắm được nhân viên đã tiếp nhận công việc hay chưa với dấu hiệu người thực hiện đã xem công việc

Để quản lý tiện đốc thúc, nhắc nhở nhân viên tiếp nhận và thực hiện công việc, tại thời điểm lần đầu tiên người thực hiện mở chi tiết công việc, chương trình sẽ ghi nhận và có dấu hiện người thực hiện đã xem trên chi tiết công việc.

 

Cập nhật 06/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.