1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R21 - Ngày phát hành 05/06/2021
  6. Bổ sung một số tiện ích quản lý công việc trên sơ đồ Gantt

Bổ sung một số tiện ích quản lý công việc trên sơ đồ Gantt

Để sơ đồ Gantt đáp ứng tốt hơn thực tế nhu cầu quản lý công việc tại các Doanh nghiệp, chương trình bổ sung một số tiện ích:

  • Cho phép khai báo các quan hệ công việc phụ thuộc với nhau theo giờ.
  • Có thể tự sắp xếp thứ tự các công việc theo thời gian hoàn thành.
  • Hiển thị các công việc chưa có hạn hoàn thành trên sơ đồ gantt, để có thể thiết lập ngay hạn hoàn thành và quan hệ phụ thuộc.
  • Có thể thiết lập quan hệ để một công việc phụ thuộc vào >=2 công việc khác với cùng một loại quan hệ

Hướng dẫn chi tiết

Khai báo các quan hệ công việc phụ thuộc với nhau theo giờ

Với các công việc được làm trong thời gian ngắn (tính bằng giờ) và có mối quan hệ phụ thuộc với nhau, quản lý có thể khai báo quan hệ phụ thuộc theo giờ giúp theo dõi, đánh giá chính xác quá trình thực hiện công việc.

Trên giao diện sơ đồ Gantt, chương trình bổ sung cột Tổng thời gian (có thể cài đặt ẩn/hiện cột). Người dùng có thể lựa chọn hiển thị công việc theo giờ để tiện thiết lập các quan hệ phụ thuộc.

Trên giao diện khai báo quan hệ phụ thuộc, người dùng có thể khai báo cả giờ. Sau khi khai báo, chương trình sẽ hiển thị chi tiết quan hệ phụ thuộc + số ngày, giờ.

Sắp xếp thứ tự các công việc theo thời gian hoàn thành

Trên giao diện sơ đồ Gantt, tại cột hạn hoàn thành, người dùng có thể click vào biểu tượng để sắp xếp thứ tự các công việc theo thời gian hoàn thành.

Thiết lập ngay hạn hoàn thành và quan hệ phụ thuộc cho công việc chưa có hạn hoàn thành

Trước phiên bản R21, sơ đồ Gantt chỉ hiển thị các công việc đã có hạn hoàn thành.

Từ phiên bản R21 trở đi, chương trình hiển thị cả các công việc chưa có hạn hoàn thành trên sơ đồ Gantt. Mặc định công việc đó có ngày bắt đầu và hạn hoàn thành là ngày tạo công việc.

Người dùng có thể thiết lập ngay hạn hoàn thành và quan hệ phụ thuộc cho công việc.

Thiết lập quan hệ để một công việc phụ thuộc vào >=2 công việc khác với cùng một loại quan hệ

Trước phiên bản R21: Mỗi công việc chỉ Khai báo được tối đa 2 mối quan hệ.

Từ phiên bản R21 trở đi: Chương trình không giới hạn số mối quan hệ được khai báo, không yêu cầu đã có quan hệ nào thì không được thiết lập quan hệ gì.

Lưu ý: Một công việc chỉ được phụ thuộc vào công việc khác với một một mối quan hệ duy nhất. Ví dụ công việc A đã phụ thuộc vào công việc B thì không được phép thêm một mối quan hệ cho công việc A phụ thuộc vào công việc B nữa.

Cập nhật 06/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.