Theo dõi công việc dạng Bảng

Mục đích: Quản lý các công việc dựa theo việc phân loại các nhóm công việc, có thể kéo thả các công việc từ cột này qua cột khác để thay đổi trạng thái của công việc cũng như người thực hiện công việc.

Hướng dẫn chi tiết

Trên giao diện Dự án/Nhóm, chọn giao diện dạng Bảng.

Tại đây, bạn có thể:

1. Theo dõi số lượng và tiến độ công việc trong dự án/nhóm

Người dùng dựa vào màu sắc của hạn hoàn thành, kết hợp với thông tin tiến độ công việc để nhận biết trạng thái công việc. Trong đó:

  • (1): Công việc chưa hoàn thành còn hạn/Công việc hoàn thành đúng hạn.
  • (2): Công việc hoàn thành trước hạn.
  • (3): Công việc chưa hoàn thành quá hạn/Công việc hoàn thành quá hạn.
  • (4): Công việc đến hạn.

2. Thiết lập các hành động tự động

Cho phép thiết lập các hành động tự động khi thêm mới hoặc chuyển công việc sang cột này.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

3. Chỉnh sửa hiển thị màu sắc và biểu tượng cột trạng thái

Nhấn vào biểu tượng tại cột trạng thái muốn chỉnh sửa (1), sau đó chọn Chỉnh sửa hiển thị (2).

Chọn màu nền tiêu đề cột (3).

Nhấn vào biểu tượng (4), sau đó chọn Biểu tượng cho cột trạng thái.

Nhấn Đồng ý để hoàn thành.

4. Thêm công việc hoặc Cột trạng thái

Nhấn vào biểu tượngtại cột bất kỳ (1) để Thêm mới công việc.

Nhấn Thêm nhóm công việc (2) để thêm mới cột trạng thái công việc.

Lưu ý: Ngoài ra, bạn có thể:

  • Di chuyển các cột trạng thái hoặc các công việc từ cột này sang cột khác.
  • Công việc đã hoàn thành, bạn chỉ cần kéo thả công việc đó sang cột Đã hoàn thành.

>>>Xem thêm các cách quản lý công việc khác:

Hướng dẫn Quản lý công việc theo dự án tại đây

Hướng dẫn Quản lý công việc theo luồng giai đoạn tại đây

Cập nhật 01/02/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận