Quản lý công việc theo dự án

Câu chuyện thực tế

Công ty TNHH A2Z Event là Agency chuyên tổ chức sự kiện. Một trong những sự kiện tiêu biểu của Công ty thường xuyên tổ chức cho khách hàng là sự kiện “Ra mắt sản phẩm mới”.

Để thực hiện sự kiện này, Công ty chia nhân sự thành các đội nhóm làm việc, cụ thể như sau:

Trong quá trình làm việc, người dùng thường có các nhu cầu quản lý công việc như:

  • Báo cáo cho cấp trên hoặc các bên liên quan về các công việc đã thực hiện trong dự án.
  • Tái sử dụng dự án nhiều lần
  • Không còn nhu cầu theo dõi dự án đã kết thúc tuy nhiên vẫn cần lưu lại làm tài liệu tham chiếu khi cần.

Hướng dẫn tổ chức

Người dùng muốn Báo cáo cho cấp trên hoặc các bên liên quan về các công việc đã thực hiện trong dự án – Tính năng đáp ứng: Xuất khẩu dự án

Xuất khẩu dự án là tiện ích giúp người dùng có thể chuyển đổi Dự án từ phần mềm ra file dạng Exel để làm báo cáo, gửi khách hàng, …

Xem hướng dẫn chi tiết Xuất khẩu Dự án tại đây

Người dùng muốn tái sử dụng dự án nhiều lần – Tính năng đáp ứng: Nhân bản hoặc Lưu dự án thành mẫu

Nhân bản dự án là tiện ích quản lý công việc hiệu quả, giúp người dùng tạo nhanh 1 dự án có tính chất tương tự mà không tốn thời gian thao tác lại trên phần mềm.

Xem chi tiết hướng dẫn Nhân bản Dự án tại đây

Lưu Dự án thành mẫu là tiện ích giúp người dùng có thể dễ dàng truy cập và tạo lại dự án tương tự khi cần thiết.

Xem hướng dẫn chi tiết Lưu thành dự án mẫu tại đây

Người dùng không còn nhu cầu theo dõi dự án đã kết thúc tuy nhiên vẫn cần lưu lại làm tài liệu tham chiếu khi cần – Tính năng đáp ứng: Lưu trữ dự án

Đối với người dùng phải quản lý nhiều dự án cùng lúc, tính năng Lưu trữ dự án sẽ giúp sắp xếp không gian làm việc ngăn nắp, hợp lý mà không làm mất dữ liệu.

Xem hướng dẫn chi tiết Lưu trữ Dự án tại đây

Cập nhật 26/02/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan