Quản lý các Tài liệu của dự án/nhóm

Tổng hợp các tài liệu dùng chung của dự án và các tài liệu theo công việc, giúp người dùng dễ dàng tra cứu trong quá trình làm việc.

Hướng dẫn chi tiết

Trên giao diện Dự án/Nhóm, chọn mục Tài liệu. Các tài liệu hiển thị bao gồm: Tài liệu dùng và Tài liệu theo công việc.

1. Tài liệu dùng chung

Là các tài liệu được tải lên cho cả dự án dùng chung. Bất kì ai có trong dự án đều có thể xem tài liệu này.

2. Tài liệu theo công việc

Là các tài liệu được tải lên riêng tại mỗi công việc. Người dùng có vai trò Xem công việc mới có thể xem được tài liệu theo công việc đó.

Bạn có thể xem danh sách tài liệu ở 2 dạng Danh sách hoặc Bảng. Click vào tài liệu để xem chi tiết.

 

Cập nhật 01/02/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận