1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R35 - Ngày phát hành 30/12/2021
  6. Quản lý bàn giao công việc mình giao, tạo cho người khác khi rời dự án

Quản lý bàn giao công việc mình giao, tạo cho người khác khi rời dự án

Để đáp ứng nhu cầu ngừng theo dõi các công việc mà mình giao, mình tạo của quản lý khi rời dự án, chương trình cho phép bàn giao các công việc mình giao, tạo cho người khác tiếp tục theo dõi.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R35: Chương trình đáp ứng bàn giao công việc với vai trò là Người thực hiện/Người liên quan/Người phê duyệt, quản lý khi rời dự án vẫn phải theo dõi các công việc mình giao và mình tạo.

Từ phiên bản R35 trở đi: Chương trình bổ sung vai trò Người giao/Người tạo khi bàn giao công việc, giúp quản lý ngừng theo dõi các công việc không còn liên quan sau khi rời dự án.

Khi quản lý rời dự án, có thể chọn bàn giao công vệc mình giao, tạo cho người khác tiếp tục quản lý.

Ngoài ra, khi nhân viên rời dự án, quản lý có thể bàn giao công việc có vai trò là người giao/người tạo của nhân viên này sang cho nhân viên khác.

Sau khi bàn giao, công việc sẽ được thay đổi thông tin người giao, người tạo. Tất cả hành động thay đổi được ghi lại trong lịch sử hoạt động công việc/dự án.

Cập nhật 31/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.