1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R35 - Ngày phát hành 30/12/2021
  6. Người giao việc có thể thay đổi công việc cha của công việc con thành công việc cha khác

Người giao việc có thể thay đổi công việc cha của công việc con thành công việc cha khác

Để đáp ứng nhu cầu chuyển linh hoạt công việc cha của công việc con khi nhân bản dự án hoặc tạo nhầm công việc con,… chương trình cho phép thay đổi công việc cha thành một công việc cha khác.

Hướng dẫn chi tiết

Trên chi tiết công việc, người dùng nhấn vào biểu tượng

  • Đối với công việc độc lập, người dùng nhấn Chuyển thành công việc con, sau đó chọn dự án/công việc cha phù hợp, công việc sẽ chuyển thành công việc con của công việc cha đã chọn.

  • Đối với công việc con, người dùng chọn Thay đổi công việc cha, sau đó chọn công việc cha.

 

Cập nhật 31/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.