1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R35 - Ngày phát hành 30/12/2021
  6. Bổ sung một số báo cáo: Báo cáo thời gian thực hiện công việc và Báo cáo số lượng công việc đã phê duyệt

Bổ sung một số báo cáo: Báo cáo thời gian thực hiện công việc và Báo cáo số lượng công việc đã phê duyệt

Để đánh giá năng suất, chất lượng làm việc của đội ngũ nhân viên, quản lý một cách tổng quan và rõ ràng, minh bạch hơn, tại phân hệ Báo cáo chương trình bổ sung:

  • Báo cáo Thời gian thực hiện công việc
  • Báo cáo Số lượng công việc đã phê duyệt

Hướng dẫn chi tiết

1. Báo cáo thời gian thực hiện công việc

Để đánh giá năng suất làm việc của nhân viên tổng quan nhiều dự án, trong phân hệ Báo cáo, người dùng có thể xem Báo cáo thời gian thực hiện công việc.

Tai đây, người dùng có thể xem thông tin công việc Vượt tiến độ/Chậm tiến độ và tỷ lệ phần trăm vượt/trễ hạn để đánh giá năng suất làm việc của nhân viên.

2. Báo cáo số lượng công việc đã phê duyệt

Để thống kê số lượng công việc đã phê duyệt nhằm đánh giá năng suất làm việc của quản lý, trong phân hệ Báo cáo, tại báo cáo Số lượng công việc theo nhân viên, người dùng có thể xem báo cáo Số lượng công việc đã phê duyệt.

Báo cáo thống kê số lượng công việc Đã phê duyệt/Chưa phê duyệt, tỷ lệ phần trăm giúp lãnh đạo nắm được tình hình, năng suất công việc của quản lý.

 

 

Cập nhật 13/01/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.