1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R35 - Ngày phát hành 30/12/2021
  6. Lưu trữ cột Kanban, khi công việc chuyển vào cột thì tự động được lưu trữ

Lưu trữ cột Kanban, khi công việc chuyển vào cột thì tự động được lưu trữ

Để đáp ứng nhu cầu ẩn các công việc không còn hoạt đông một cách nhanh chóng, chương trình cho phép lưu trữ cột Kanban và thiết lập tự động lưu trữ các công việc được chuyển vào cột.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R35: Chương trình cho phép lưu trữ riêng từng dự án hoặc từng công việc đã ngừng hoạt động.

Từ phiên bản R35 trở đi: Cho phép lưu trữ tất cả công việc trong cột Kanban và thiết lập để các công việc chuyển vào cột tự động chuyển sang trạng thái lưu trữ

1. Lưu trữ tất cả công việc trong cột Kanban

Trên cột Kanban, người dùng chọn Lưu trữ tất cả công việc trong cột Kanban.

Lưu ý: Người dùng chỉ lưu trữ được các công việc mình có quyền lưu trữ

2. Thiết lập tự động lưu trữ khi công việc được chuyển vào cột Kanban

Người dùng có thể tạo một cột Lưu trữ chứa các công việc tạm ngừng hoặc đã dừng hoạt động của dự án để tập hợp các công việc này giúp dễ dàng tìm kiếm và quản lý.

Sau đó thiết lập tự động lưu trữ các công việc được chuyển vào cột này, để không cần phải thao tác lưu trữ thủ công.

  • Thiết lập tự động lưu trữ trên từng cột Kanban

  • Thiết lập tự động lưu trữ trong dự án.

Cập nhật 28/04/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.