1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R35 - Ngày phát hành 30/12/2021
  6. Có thể chọn đối tượng được phép chỉnh sửa khi thiết lập “Không được chỉnh sửa sau khi hoàn thành công việc”

Có thể chọn đối tượng được phép chỉnh sửa khi thiết lập “Không được chỉnh sửa sau khi hoàn thành công việc”

Để tránh nhân viên tự do thay đổi thông tin công việc sau khi đã hoàn thành làm sai lệch dữ liệu, chương trình cho phép chọn đối tượng được phép chỉnh sửa thông tin công việc khi thiết lập “Không được chỉnh sửa sau khi hoàn thành công việc”.

Ví dụ: Nhân viên kế toán tự giao việc cho mình, mặc dù quản lý đã thiết lập “không được chỉnh sửa khi đã hoàn thành”, nhưng vì là người giao việc nên nhân viên vẫn có thể chỉnh sửa làm dữ liệu bị sai lệch…

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R35: Chương trình đáp ứng cho phép người dùng thiết lập “Không được phép chỉnh sửa khi hoàn thành”, mặc định người giao/người tạo và toàn quyền dự án vẫn có thể chỉnh sửa do toàn quyền thao tác trên công việc.

Từ phiên bản R35 trở đi: Khi thiết lập “Không được phép chỉnh sửa khi hoàn thành” có thể chỉ định đối tượng vai trò được phép chỉnh sửa cụ thể theo mong muốn.

Sau khi tích chọn Không được phép chỉnh sửa khi hoàn thành, người dùng chọn đối tượng được phép sửa cụ thể.

Sau khi thiết lập chỉ những đối tượng có vai trò này mới được phép chỉnh sửa thông tin công việc sau khi đã hoàn thành.

Lưu ý: Chỉ Toàn quyền dự án hoặc người có vai trò thiết lập thông tin dự án mới sử dụng được chức năng này.

 

Cập nhật 31/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.