1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R35 - Ngày phát hành 30/12/2021
  6. Hiển thị thời gian vượt/trễ tiến độ khi hoàn thành công việc

Hiển thị thời gian vượt/trễ tiến độ khi hoàn thành công việc

Để quản lý nắm được chính xác nhân viên đã hoàn thành công việc vượt/trễ tiến độ là bao lâu, chương trình hiển thị thời gian vượt/trễ tiến độ cụ thể khi hoàn thành công việc.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R35: Chương trình hiển thị tỷ lệ vượt/trễ tiến độ công việc dưới dạng phần trăm (%) khi hoàn thành công việc.

Từ phiên bản R35 trở đi: Bổ sung thời gian cụ thể vượt/trễ tiến độ hoàn thành công việc  giúp quản lý nắm được nhân viên đã vượt/trễ tiến độ bao lâu.

 

Cập nhật 31/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.