1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R9 - Ngày phát hành 21/12/2020
  6. Kết nối với phần mềm AMIS CRM để đồng bộ các công việc (nhiệm vụ)

Kết nối với phần mềm AMIS CRM để đồng bộ các công việc (nhiệm vụ)

Cho phép người dùng thêm và đồng bộ nhiệm vụ từ AMIS CRM sang AMIS Công việc và liên kết quản lý, cập nhật công việc giữa 2 phần mềm.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R9: Cùng là một công việc (nhiệm vụ) từ AMIS CRM nhưng người dùng phải quản lý trên 2 phần mềm độc lập.

Từ phiên bản R9 trở đi: Cho phép người dùng thêm và động bộ nhiệm vụ từ AMIS CRM sang AMIS Công việc. Đồng thời có thể quản lý, cập nhật công việc trên 1 phần mềm, chương trình sẽ tự động liên kết đồng bộ sang phần mềm còn lại.

>>> Xem chi tiết hướng dẫn Kết nối, thêm và đồng bộ nhiệm vụ của AMIS CRM với AMIS Công việc tại đây

Cập nhật 29/12/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.