1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R9 - Ngày phát hành 21/12/2020
  6. Bổ sung tiện ích xem chi tiết các công việc, trong từng trạng thái trên các báo cáo ở màn hình tổng quan

Bổ sung tiện ích xem chi tiết các công việc, trong từng trạng thái trên các báo cáo ở màn hình tổng quan

Giúp người dùng có cái nhìn từ tổng quan đến chi tiết các loại công việc để chủ động sắp xếp thời gian làm việc hợp lý.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R9: Báo cáo Việc của phòng ban, Việc của dự án/nhóm, Số lượng công việc hôm nay trên màn hình tổng quan chỉ thể hiện số lượng các loại công việc, không hiển thị được chi tiết danh sách các công việc đó là gì.

Từ phiên bản R9 trở đi: Trên màn hình Tổng quan, khi người dùng click vào loại công việc trong các Báo cáo, chương trình sẽ hiển thị danh sách cụ thể các công việc thuộc loại đó.

Cập nhật 22/12/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.