1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R9 - Ngày phát hành 21/12/2020
  6. Hiển thị rõ các công việc của nhân viên tại từng thời điểm trên Báo cáo Phân bổ nguồn lực

Hiển thị rõ các công việc của nhân viên tại từng thời điểm trên Báo cáo Phân bổ nguồn lực

Giúp quản lý dễ dàng kiểm tra mỗi nhân viên trong từng thời điểm đang đảm nhận bao nhiêu công việc, các công việc cụ thể là công việc gì, để điều phối công việc cho các nhân viên một cách hợp lý.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R9: Báo cáo phân bổ nguồn lực không chỉ ra cụ thể công việc của nhân viên tại từng thời điểm.

Từ phiên bản R9 trở đi: Tiện ích đáp ứng trên 2 giao diện:

1.Trên giao diện phân hệ Báo cáo

Người dùng click vào từng thời điểm trên báo cáo Phân bổ nguồn lực, chương trình sẽ hiển thị thông tin tại thời điểm đó nhân viên có những công việc nào Hoàn thành/Chưa hoàn thành.

2.Trên giao diện Báo cáo trong Dự án

Người dùng click chuột vào từng thời điểm trên báo cáo Phân bổ nguồn lực, chương trình sẽ hiển thị thông tin tại thời điểm đó, nhân viên có những công việc nào Hoàn thành/Chưa hoàn thành thuộc dự án đang xem báo cáo.

Cập nhật 22/12/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.