1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R9 - Ngày phát hành 21/12/2020
  6. Bổ sung tiện ích xem chi tiết công việc trong từng trạng thái của báo cáo Trạng thái công việc

Bổ sung tiện ích xem chi tiết công việc trong từng trạng thái của báo cáo Trạng thái công việc

Giúp quản lý kiểm tra và nắm được thông tin mỗi trạng thái của báo cáo Trạng thái công việc bao gồm những công việc nào.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R9: Báo cáo Trạng thái công việc trong Dự án chỉ cho biết số lượng công việc ở mỗi trạng thái.

Từ phiên bản R9 trở đi: Trên giao diện Báo cáo Dự án, biểu đồ Trạng thái công việc, người dùng click vào từng màu trạng thái, chương trình sẽ hiển thị thông tin chi tiết trạng thái đó bao gồm những công việc nào.

Cập nhật 22/12/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.